Denne siten er laget for å vise min CV og noen av de oppgavene og prosjektene jeg var igjennom på It-Akademiet, samt annet arbeid.

Jeg ønsker med dette å komme i kontakt med firmaer og privatpersoner som har behov for mine kunnskaper.

 
 

Siten er under stadig oppdatering. Det vil bli lagt inn fortløpende andre prosjekter og arbeider. Ønsker gjerne kommentarer.

Ønsker du/dere å komme i kontakt med meg treffes jeg på:

 
  Mail: cecilie@cecilie.no  
  Mobil: 900 70 111 eller priv.: 22 74 72 19